Jastrebac

Jastrebac

Jastrebac smeštaj i okolina Jastrebac smeštaj i okolina | Jastrebac je jedna od najlepših planina Srbije. Nalazi se u blizini Kruševca, tačnije udaljena je od Kruševca oko 20 km. Ova planina je jedna od najstarijih u našoj zemlji . Još u vremenu tercijara, dok je na našim prostorima bilo more, izdizala se iz vode kao veliko […]